Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
2. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
3. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
4. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
5. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
6. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
7. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
8. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
9. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
10. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
11. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
12. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
13. Владимир М. Миловановић доцент 2020. Електротехника и рачунарство 1981.
14. Иван Б. Крстић доцент 2020. Електротехника и рачунарство 1988.
15. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
16. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
17. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
18. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
19. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
20. Давор Н. Кончаловић доцент 2020. Енергетика и процесна техника 1979.
21. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
22. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
23. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
24. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
25. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
26. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
27. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
28. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
29. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
30. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
31. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
32. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
33. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
34. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
35. Снежана Б. Нестић ванредни професор 2020. Инжењерски менаџмент 1983.
36. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
37. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
38. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
39. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
40. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
41. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
42. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
43. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
44. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
45. Милош С. Матејић доцент 2020. Машинске конструкције и механизација 1988.
46. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
47. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
48. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
49. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
50. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
51. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
52. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
53. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
54. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
55. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
56. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
57. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
58. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
59. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
60. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
61. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
62. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
63. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
64. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
65. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
66. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
67. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
68. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
69. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
70. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
71. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
72. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
73. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
74. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
75. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
76. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
77. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
78. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
79. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
80. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
81. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
82. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
83. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
84. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
85. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
86. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
87. Драган М. Ракић ванредни професор 2020. Примењена механика 1979.
88. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
89. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
90. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
91. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
92. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
93. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
94. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
95. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
96. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
97. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
98. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
99. Нада Р. Ратковић ванредни професор 2020. Производно машинство 1963.
100. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
101. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
102. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
103. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
104. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
105. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
106. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
107. Новак Н. Николић ванредни професор 2020. Термодинамика и термотехника 1984.
108. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.