Отворен јавни позив за пријаву CEEPUS мрежа за академску 2021/2022. годину

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS III)

Отворен је Јавни позив за пријаву институционалних мрежа које ће бити активне током академске 2021/2022. године у оквиру CEEPUS програма универзитетске размене. Рок за пријаву нових мрежа је 15. јануар 2021. године.

CEEPUS мрежу могу формирати најмање три високошколске установе из барем три државе-чланице CEEPUS-а, при чему једна установа преузима улогу координатора мреже, док остале институције представљају партнере у мрежи. Мреже се одобравају на период од једне академске године.

Право учешћа у CEEPUS III програму имају акредитоване самосталне државне високошколске институције и њихове чланице (нпр. факултети, али и појединачни смерови/департмани/катедре итд, али уз сагласност и надзор матичне високошколске установе).

Високошколске установе се могу прикључити постојећој мрежи или учествовати у формирању нове мреже. У случају прикључења постојећој мрежи, најпре је потребно ступити у контакт са координатором мреже и испитати могућност за прикључење у наредном року за пријаву.

 

Детаљније информације о начину пријаве мреже и потребној документацији погледајте на сајту Националне CEEPUS канцеларије.