Конкурс за кратки програм обуке у оквиру пројекта Квалитетним кадром до квалитетног софтвера у школској 2021/2022. години

Универзитет у Крагујевцу, у циљу реализације пројекта Квалитетним кадром до квалитетног софтвера, расписује конкурс за упис 20 полазника на кратки програм обуке за софтверског тестера.

            Настава ће се реализовати током три месеца – почиње у другој половини августа, а завршава се у новембру, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 недеља. Часови се одржавају у Крагујевцу.

                Овај кратки програм обуке предвиђа плаћену, двомесечну стручну праксу. Полазници након три месеца стичу сертификат о завршеном кратком програму обуке.

 

Кратки програм обуке обухвата следеће предмете:

Р. бр.

Назив предмета

Поље

1.

Увод у програмирање - Java basics

Техничко-технолошко

2.

Web програмирање и API интеграција

Техничко-технолошко

3.

Базе података

Техничко-технолошко

4.

Рачунарске мреже

Техничко-технолошко

5.

Основе тестирања софтвера

Техничко-технолошко

6.

Принципи софтверског инжењерства

Техничко-технолошко

7.

Тестна аутоматизација

Техничко-технолошко

8.

Стручна пракса

Техничко-технолошко

            Након завршетка овог кратког програма обуке полазник је спреман да буде запослен као тест инжењер и да активно допринесе компанији и развојном тиму. У улози тест инжењера полазник треба да разуме, направи и користи план тестирања, сценарио тестирања, животни циклус грешке, најважније методологије и типове тестирања. Биће оспособљен да користи савремене тестне алате и примени их у различитим нивоима тестирања софтверских апликација и решења.

Право на похађање обуке имају незапослена лица:

-од 19 до 30 година старости;

-са завршеном средњом школом (IV степен) или који су стекли високо образовање, као и они који су у статусу студента;

-држављани Републике Србије или имају статус избеглице, са пребивалиштем на територији града Крагујевца или боравиште – за лица са статусом избеглице.

Пријављивање на конкурс траје од 6. до 25. јула 2022. године.

Пријаве се могу поднети лично од 9 до 15 часова сваког радног дана у Центру за развој каријере (зграда Ректората, Јована Цвијића бб, II спрат) или електронским путем на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs (034 300 425).

Потребна документа:

  • Пријава на конкурс;
  • Фотокопија сведочанстава о завршеним разредима средње школе или фотокопија дипломе о  стеченом високом образовању;
  • Фотокопије сведочанстава о завршеним разредима средње школе – за студенте;
  • Копија личне карте (очитана лична карта или фотокопија личне карте из које се виде подаци о пребивалишту);
  • Биографија са мотивационим писмом (навести и претходна радна искуства – ако их кандидат има);
  • Потврда из НСЗ-а да је лице незапослено;
  • Пратећа документација којом се потврђује да је лице припадник националне мањине или из осетљивих група;
  • Опционо: сертификати о завршеним обукама.

Селекција и рангирање кандидата за упис обавиће се у августу.

Кратки програм обуке за софтверског тестера имаће прилику да у Крагујевцу похађа 20 полазника. Упис је одређен бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу доле наведених параметара:

-20 полазника који нису у радном односу, са завршеном средњом школом или који су стекли високо образовање као и они који су у статусу студента.

НАПОМЕНЕ:

1. Са пријављеним кандидатима обавиће се интервју, који носи 40% укупног броја поена (100 поена);

2. Ако по основу постигнутих резултата два или више кандидата имају исти број бодова рангирање се обавља према додатним критеријумима. Предност у изборном поступку на листи кандидата у односу на друге кандидате са којима су остварили исти резултат у конкурсном поступку имаће лица из осетљивих група по следећем редоследу:

1) лица са инвалидитетом;

2) жене;

3) лица из социјално угрожених породица;

4) лица из руралних подручја града Крагујевца;

5) избегла и интерно расељена лица;

6) припадници националних мањина.

3. Уколико и по додатном критеријуму лица буду исто рангирана, предност ће имати лице које припада у више осетљивих група, а ако се и по том основу не може утврдити, предност ће имати лице са већим бројем бодова по основу просечне оцене.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ПРИЈАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИНТЕРВЈУ СА КОНКУРСНОМ КОМИСИЈОМ

Просечна оцена у средњој школи / на факултету

Средња школа:

од 2,00 до 2,49 –  10 поена

од 2,50 до 3,49 – 20 поена

од 3,50 до 4,49 – 30 поена

до 4,50 до 5,00 – 40поена

Факултет:

од 6,00 до 7,00 – 10 поена

од 7, 10 до 8,00 – 20 поена

од 8,10 до 9,00 – 30 поена

од 9,10 до 10,00 – 40 поена

40 поена

Мотивација за похађање програма

макс. 10 поена

Компатибилност образовног профила кандидата са областима које се тичу рачунарских наука, организационих наука, информационих технологија и сл.

5 поена

Функционалне компетенције (дигитална писменост, пословна комуникација, страни језици, аналитичност, прецизност, стваралачки допринос у анализи података и решавању проблема, јасноћа у изношењу личног става и мишљења итд.).

макс. 10 поена

Непостојање претходног радног искуства

5 поена

Понашајне компетенције (управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет).

макс. 10 поена

Поседовање одређених лиценци, сертификата и сл.

10 поена

Планови након завршене обуке - (само)иницијатива, преквалификација...

макс. 10 поена

Конкурс спроводи конкурсна комисија. По истеку рока за подношење пријава на конкурс, комисија прегледа све приспеле пријаве и на основу података из пријава саставља списак кандидата који испуњавају услове похађање кратког програма обуке и међу њима спроводи изборни поступак. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавештавају се о томе када ће се одржати интервју кандидата са конкурсном комисијом.