КОНКУРС ЗА НАСТАВНИ КАДАР УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ КА171 ПРОГРАМА

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност запослених финансирани из средстава ЕУ (КА171 пројекат мобилности у области високог образовања)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност наставног кадра:

На конкурс се може пријавити наставни кадар свих чланица Универзитета у Крагујевцу, а доступне су стипендије за следеће земље:

 • Албанија – 1 стипендија
 • Алжир – 2 стипендије
 • Мексико – 2 стипендије
 • Таџикистан – 1 стипендија
 • Египат – 1 стипендија
 • Украјина – 1 стипендија

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

       РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 31. ОКТОБАР 2023. У 15 ЧАСОВА

Конкурс је отворен за реализацију мобилности на следећим универзитетима

ЗЕМЉА

УНИВЕРЗИТЕТ

СТУДИЈСКА ОБЛАСТ

Албанија

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali

0230: Languages, not further defined

Алжир

Universite d El Oued

0230: Languages (English, French)

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite Setif 2

0230: Languages (English, French)

Universite de Mostaganem

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

0230: Languages (English, French)

Universite de Tizi Ouzou

0230: Languages (English, French)

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite des Sciences et de la Technologie D'oran

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

Université D'adrar

0230: Languages (English, French)

Hassiba Benbouali University of Chlef

0710: Engineering and Engineering Trades

Украјина

Ivan Franko National University of Lviv

0232: Literature and linguistics Serbian language and Literature, literature and linguistics, fashion, interior and industrial design, fine arts

Египат

Cairo University

0510: Biological and related sciences

Мексико

Universidad del Caribe

1015: Travel, tourism and leisure

Таџикистан

Tajik State University of Commerce

0230: Languages

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0311: Economics

Важне напомене:

 1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до 1. јуна 2024. године.
   
 2. Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају кандидат је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може добити стипендију само за једну од две достављене пријаве.
   
 3. Уколико се кандидат пријави на више конкурса, расписаних у зимском семестру академске 2023/2024. године, мобилност може реализовати само у оквиру једног позива.
   
 4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. На следећем ЛИНК-у можете преузети форму.
   
 5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилником о критеријумима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата која се објављује на сајту Универзитета у Крагујевцу. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
   
 6. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
   
 7. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

Информације о  стипендијама и додатне напомене

Дневни износ стипендије Путни трошкови

180 ЕУР

Износ финансијске подршке за путне трошкове зависи од удаљености између Универзитета у Крагујевцу и жељене институције.

 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА171. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
 • Путни трошкови су покривени Еразмус+ КА171 програмом. Селектовани кандидати имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Еразмус+ износа за то намењеног (Distance Calculator).
 • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
 • Кандидати који се определе за „зелено путовање“, односно начин путовања  који доминантно  користи превозна средства са малим загађењем (нпр. воз, аутобус, или путовање једним аутомобилом више учесника у мобилности) имају право на додатна средства за путне трошкове  у зависности од удаљености места одредишта.

 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmuska107@kg.ac.rs

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.