Вести


Позив је упућен наставницима, истраживачима и студентима.

опширније

У четвртак, 17. септембра 2020. године одржан је састанак представника Института за информационе технологије Крагујевац и Института за хемију, технологију и металургију.

опширније

У сврху сузбијања ширења заразне болести Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика, Сенат Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној дана 16.09.2020. године, доноси препоруке и смернице за организовање наставе

опширније

Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година.

опширније

DAAD информативни центар организује онлајн презентације за мастер стипендије, за уметнике и за истраживачке стипендије

опширније

НАТО програм Наука за мир и сигурност (SPS) пружа подршку развоју цивилне науке и технологије како би допринео решавању новонасталих безбедносних изазова и њиховог утицаја на међународну безбедност.

опширније

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, у петак 11. септембра 2020. године, полазницима обуке English as a Medium of Instruction (EMI) уручени су сертификати о успешно завршеној обуци за извођење наставе на енглеском језику

опширније

Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Партнерских земаља

опширније

Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Програмских земаља

опширније

HPC-Europa3 транснационални приступни програм финансира истраживачке посете научника у било којој дисциплини која може да користи рачунаре високих перформанси (High Performance Computing - HPC). У оквиру програма, могу се реализовати посете истраживачким институтима у Финској, Немачкој, Грчкој, Ирској, Италији, Холандији, Шпанији или Великој Британији.

опширније