Fondacija za rešavanje stambenih potreba nastavnog, naučnoistraživačkog i umetničkog kadra

Fondacija za rešavanje stambenih potreba nastavnog, naučnoistraživačkog i umetničkog kadra Univerziteta u Kragujevcu osnovana je na sednici Saveta Univerziteta u Kragujevcu održanoj 23.02.2005. godine i Rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije upisana je u Registar fondacija.

Nakon stupanja na snagu Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS" broj 88/2010), Upravni odbor Fondacije je doneo sve neophodne akte i preduzeo aktivnosti u cilju usklađivanja Statuta i drugih opštih akata Fondacije, a radi upisa usklađivanja zadužbina, fondacija i fondova u Registar zadužbina i fondacija kod Agencije za privredne registre. U skladu sa odredbama Zakona o zadužbinama i fondacijama, Agencija za privredne registre dostavila je Rešenje o izvršenom upisu usklađivanja Fondacije za rešavanje stambenih potreba nastavnog, naučnoistraživačkog i umetničkog kadra Univerziteta u Kragujevcu u Registar zadužbina i fondacija, čime su stvoreni uslovi za realizaciju osnovnih ciljeva Fondacije zbog kojih je i osnovana.

Fondacija je osnovana u cilju rešavanja stambenih potreba mladom nastavnom, naučnoistraživačkom i umetničkom kadru Univerziteta u Kragujevcu i to izgradnjom stambenih jedinica, davanjem kredita za izgradnju, kupovinom ili poboljšanjem uslova stanovanja i davanjem stanova u zakup.

Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenim 4. novembra 2011. godine stekli su se uslovi za sprovođenje projekta  za unapređenje naučne i obrazovne delatnosti i infrastrukture, kao i obezbeđenje stanova za iznajmljivanje  za mlade istraživače iz sredstava obezbeđenih iz kredita Banke za razvoj Saveta Evrope.

Univerzitet u Kragujevcu, Ministarstvo prosvete i nauke, grad Kragujevac i "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o., zaključili su Ugovor o finansiranju i upravljanju aktivnostima Podprojekta izgradnje stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevca iz sredstava kredita Banke za razvoj Saveta Evrope kojim su regulisana međusobna prava i obaveze  ugovornih strana u vezi sa finansiranjem i upravljanjem aktivnosti realizacije Podprojekta izgradnje stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu.

Radovi na izgradnji započeli su krajem 2014. godine, a završetkom objekta i dobijanjem upotrebne dozvole stvoriće se uslovi za raspisivanje Javnog konkursa za raspodelu stanova mladim istraživačima Univerziteta u Kragujevcu. Ukupna neto površina stanova je 9800 m2, a broj stanova 210, sa sledećom strukturom: 100 jednosobnih stanova površine 35 m2, 70 jednoiposobnih stanova površine 50 m2 i 40 trosobnih stanova površine 70 m2.

Upravni odbor Fondacije je, počev od septembra 2016. godine, radio na donošenju akata kojim su bliže određeni kriterijumi, uslovi i način iznajmljivanja odnosno davanja u zakup i kupovine stanova Fondacije za stanove Univerziteta u Kragujevcu, osnovi i merila za utvrđivanje reda prvenstva, utvrđivanje reda prvenstva, postupak i organi odlučivanja.


UPRAVITELj FONDACIJE
# Ime i prezime  
1. Prof. dr Nenad Stanišić Odluka o imenovanju

UPRAVNI ODBOR FONDACIJE
# Ime i prezime Funkcija / Ustanova
1. prof. dr Živadin Micić, predsednik Prorektor za nastavu i studentska pitanja
2. Prof. dr Milan Kolarević, zamenik predsednika Predsednik Saveta Univerziteta
3. Prof. dr Miroslava Petrović Torgašev Prorektor za naučnoistraživački rad
4. Prof. dr Srećko Trifunović Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
5. Prof. dr Dragan Adamović Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
6. Prof. Radomir Tomić Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
7. Prof. dr Danijela Vasilijević Učiteljski fakultet u Užicu
8. Prof. dr Milena Đurić Agronomski fakultet u Čačku
9. Prof. dr Predrag Mimović Ekonomski fakultet u Kragujevcu
10. Prof. dr Zorica Lazić Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
11. Prof. dr Ljubomir Lukić Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
12. Prof. dr Violeta Jovanović Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
13. Prof. dr Nebojša Mitrović Fakultet tehničkih nauka u Čačku
14. Prof. dr Nada Todorović Pravni fakultet u Kragujevcu
15. Drago Cvijanović Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
16. Ljiljana Todorović Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
17. Zoran Rajević Grad Kragujevac

 Datum  19.02.2019. Datum
 Datum  20.11.2018. Datum
 Datum  25.10.2018. Datum
 Datum  04.10.2018. Datum
 Datum  19.09.2018. Datum
 Datum  06.09.2018. Datum
 Datum  04.09.2018. Datum
 Datum  25.06.2018. Datum
 Datum  04.05.2017. Datum
 Datum  03.04.2017. Datum


Visina zakupnine na dan 30.10.2018. godine prema srednjem kursu NBS iznosi:

1. stan od 35 m2 - 66,27 eura
2. stan od 50 m2 - 94,67 eura
3. stan od 70 m2 - 132,54 eura