Propisi i dokumenti

Nacionalni propisi


  • Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88 od 29. septembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakon, 73 od 29. septembra 2018, 67 od 20. septembra 2019, 6 od 24. januara 2020 - dr. zakoni, 11 od 12. februara 2021 - Autentično tumačenje, 67 od 2. jula 2021 - dr. zakon, 67 od 2. jula 2021, 76 od 7. septembra 2023.)
  • Zakon o nauci i istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 49 od 8. jula 2019.)
  • Zakon o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 129 od 28. decembra 2021.)

Dokumenti koji uređuju naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti

Korisni linkovi: